فرم درخواست

موارد مصرف و رتبه بندی پوکه معدنی

poke6

 رتبه بندی پوکه:
رتبه بندی از لحاظ قیمت: عدسی، نخودی، فندوقی، بادامی، ماسه ای
رتبه بندی از لحاظ از لحاظ مصرف پوکه نخودی در بالاترین رده قراردارد

 

انواع پوکه:
1-    پوکه بادامی (دانه بندی): محصول مرحله اول سرند پوکه می باشد
2- پوکه فندوقی: محصول مرحله دوم سرند پوکه می باشد
3- پوکه نخودی: محصول مرحله سوم سرند پوکه می باشد
4- پوکه عدسی: محصول مرحله چهارم سرند پوکه می باشد (مخصوص بلوک و تیرچه بلوک)
5- ماسه پوکه: محصول مرحله آخر سرند پوکه می باشد
۶- پوکه مخلوط: مخلوطی از دو نوع پوکه نخودی و بادامی می باشد.

 

 موارد مصرف پوکه:
1-    ماسه پوکه: به دلیل وزن بسیار کم نسبت به ماسه معمولی (شسته / رودخانه ای) در کارگاه های بلوک زنی (دیواری / سقفی) و پرنمودن سطح لوله کشی های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد
2-    پوکه عدسی: به دلیل اندازه و وزن بسیار کم در کارگاه های تولید بلوک های سقفی سبک مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل تولید کم از سایر پوکه ها گرانتر می باشد.
3-    پوکه نخودی: موارد مصرف زیادی دارد ازجمله شیب دار کردن سقف ساختمانها و هم سطح نمودن کف طبقات (پر نمودن کف طبقات)
4-    پوکه فندوقی و پوکه  بادامی همانند پوکه نخودی می باشند