فرم درخواست

كاربرد زئوليت در آبزي پروري

 

استفاده از فيلتر هاي زئوليتي (كلينوپتيلوليت) براي كاهش نيتروژن آمونياكي بعنوان جايگزين فيلتر هاي بيولوژيك در سيستم هاي نوين مدار بسته پرورش ماهي و سيستم هاي پرورش با استفاده مجدد از آب

 

 برخي از كاربرد هاي زئوليت در آبزي پروري عبارت است از:
•    استفاده از فيلتر هاي زئوليتي (كلينوپتيلوليت) براي كاهش نيتروژن آمونياكي بعنوان جايگزين فيلتر هاي بيولوژيك در سيستم هاي نوين مدار بسته پرورش ماهي و سيستم هاي پرورش با استفاده مجدد از آب
•    افزايش ميزان هضم و جذب غذا، بهبود كيفيت آب و غني شدن رسوبات بستر بعنوان جايگزين انواع كود ها
•    تعديل و تنظيم PH و شرايط تامپوني استخر، تثبيت كيفيت آب و افزايش فسفر قابل دسترس و فتوسنتز و تراكم فيتوپلانكتوني، استفاده در مخازن حمل و نقل ماهيان ( به ويژه در زمان هاي طولاني و با تراكم زياد ماهي)، در حوضچه هاي پرورش ماهي و اصلاح وضعيت آمونياكي آب آكواريوم ها را مي توان نام برد.
شرکت زمین کاو تولید کننده انواع زئولیت جهت مصرف در صنایع مختلف از جمله صنعت پرورش ماهی می باشد.
 هم اکنون تنها با 1 تماس و تهیه این محصول رشد بهینه و سلامت ماهیان خود را تضمین کنید.
تلفن:3-883814