فرم درخواست

دولوميت Dolomite

Dolomite

 داراي فرمول شيميايي CaMg(Co3)2 در سيستم هگزاگونال متبلور مي‌شود ساختمان آن شبيه كلسيت است. همچنين نام نوعي سنگ رسوبي است كه بيشتر از 50 درصد كاني كلسيت و دولوميت دارد بطوريكه درصد دولوميت آن از كلسيت بيشتر مي‌باشد. از انواع معروف آن دولوميت زين‌اسبي (saddle) است.

عکسهای دولومیت

 در  این یخش عکسهایی از دولومیت جهت نمایش ارائه می گردد